Wettelijke informatie over kamperen Domaine la Garenne

Website editor

Le Camping Domaine la Garenne

Adres: 156, chemin de Chablezin – 26330 SAINT-AVIT
Tel: +33 (0)4 75 68 62 26
E-mail: contact@domaine-la-garenne.com
Siret: 418 393 880 00012
Activiteit: Kampeerterreinen en parken voor caravans of recreatievoertuigen (5530Z)

RCS Romans A 418 393 880
Verantwoordelijke publicatie: Elodie Gaillard

Realisatie

GEEK TONIC
Vertegenwoordigd door Mr. Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Manager

Hoofdkantoor: 1 Alle. Pierre Georges Latécoère, 64200 Biarritz

Tel : 05 32 74 11 52
E-mail : support@geek-tonic.com
Website : www.geek-tonic.com
SIRET : 89746755100015
APE: 6201Z

Bedrijf: GEEK TONIC

Tel: 05 32 74 11 52

E-mail: support@geek-tonic.com

Alle afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht.

Deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

De reproductie van het geheel of een deel van deze site op elektronische of papieren dragers (met inbegrip van downloadbare documenten) is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur.

De volledige inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten onder de Franse wetgeving. Elke reproductie (met inbegrip van foto’s, iconen en downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEK TONIC. De reproductie op een elektronische drager van het geheel of een gedeelte van de site op papier of in elektronische vorm is verboden. GEEK TONIC wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website af. GEEK TONIC wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor externe links die naar deze site verwijzen.

De site kan links naar andere sites bevatten.

Camping Domaine la Garenne kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de lay-out of inhoud van deze sites.

Persoonsgegevens en nominatieve informatie

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

 Verantwoordelijkheden van camping Domaine la garenne

Camping Domaine la Garenne wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen in de informatie op haar site.

Camping Domaine la Garenne wijst alle verantwoordelijkheid af voor problemen die zich voordoen bij de toegang tot de site of voor eventuele communicatiestoringen.

Wetgeving

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de toegang tot deze Site of het gebruik ervan.

Toepasselijk recht

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, beeldmateriaal, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder dat zij daarvan op de hoogte is, door middel van hypermedia-links met andere sites zijn verbonden. De redacteur van deze site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.

Persoonlijke gegevens

Camping Domaine La Garenne gebruikt de persoonlijke gegevens van de internetgebruiker als vertrouwelijke informatie. Deze informatie zal uitsluitend door de interne diensten van de camping worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en om de communicatie en de aan de klanten aangeboden diensten te versterken en te personaliseren. Eenieder heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting, verwijdering van en verzet tegen de hem betreffende gegevens (artikel 34 van de wet “Informatique et Liberté” van 6 januari 1978). Zo kunt u eisen dat uw gegevens die onjuist, onvolledig, misleidend, verouderd zijn of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag verboden is, worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de camping Domaine la Garenne, waarvan de contactgegevens hierboven staan vermeld.

Cookies

Onze website en ons boekingsplatform maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat door de server van onze site op uw harde schijf wordt geplaatst. Hiermee kunt u niet worden geïdentificeerd, maar worden gegevens over uw surfgedrag geregistreerd om statistieken over het gebruik van onze site te verkrijgen. Door het gebruik van cookies te aanvaarden, krijgt u toegang tot de inhoud en bijkomende functies van de site en aanvaardt u advertenties die verband houden met uw belangstelling. U kunt het gebruik van cookies weigeren door contact op te nemen met Camping Domaine la Garenne.

Bemiddeling bij consumentengeschillen

Overeenkomstig artikel L. 612-1 van het consumentenwetboek heeft de consument, binnen een jaar na zijn schriftelijke klacht, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het consumentenwetboek, het recht om een verzoek in te dienen voor een minnelijke schikking door bemiddeling, bij  

SAS Médiation Solution 

222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost 

email :  contact@sasmediationsolution-conso.fr